Polisomnografia, bezdech, badania snu – PSG
  

  

Polisomnografia.com :

Strona poświęcona różnym aspektom badań polismnograficznych,
badaniom snu i bezdechowi.


Wyjątkowo ciekawa strona Ośrodka Medycyny Snu

Interesująca strona Pomorskiego Centrum Leczenia Bezdechu

Krótkie omówienie wytycznych AASM 20007 dotyczących wykonywania badań bezdechu podczas snu

Rewelacyjne, najnowszej generacji urządzenie do badania bezdechu podczas snu i chrapania
Watch-PAT 200Blog na temat snu


Leczenie bezdechu i chrapania przy pomocy dentystycznych aparatów wewnątrzustnych do wysuwania żuchwy


Nasza strona domowa: Medisoft.net.pl


Narodowa Fundacja Snu - wiedza i edukacja z zakresu snu
    


Stadia snuNasza oferta zawiera także przetworniki do badań polisomnograficznych firmy S.L.P. do większości typów polisomnografów


INFOLINIA: 609 EEG EEG (609 334 334)© Piotr Walerjan MEDISOFT Ostatnia modyfikacja: 10.03.2014 r.